Điểm học kỳ II năm học 2016 - 2017

Chú ý:

* Sinh viên học cải thiện điểm cần viết đơn ghi rõ học kỳ, năm học nào đã được tổng kết điểm.

* Sinh viên học các ban tương đương cần viết đơn chuyển điểm (vd: Chuyển điểm từ 304=>W301; W303=>W301 hay W412=>W401), Sinh viên cần ghi rõ học kỳ, năm học, ban, mã môn học cần chuyển điểm.

* Mọi thắc mắc về điểm sinh viên gửi vào Mail: monghuong@tnut.edu.vn (không nhận đơn trực tiếp) trước ngày 26/06/2017, sau ngày đấy sẽ tổng hợp đơn để xử lý và gửi điểm lên Đào tạo. Sinh viên gửi đơn muộn sẽ được xử lý vào học kỳ tiếp theo.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn