Giới thiệu về Trung tâm Thực nghiệm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM

 

- 20/4/1967: Xưởng thực tập - Trường Đại học Cơ điện được thành lập.

- 20/9/1991: Đổi tên thành Trung tâm Thực nghiệm và Lao động sản xuất.

- Năm 2005 đến nay là: Trung tâm Thực nghiệm.

     I. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO VÀ GIẢNG VIÊN:

  * Ban giám đốc:

 1. ThS. Nguyễn Ngọc Kiên - Giám đốc Trung tâm.

 2. ThS. Trần Thanh Hoàng – P.Giám đốc Trung tâm kiêm Xưởng trưởng Xưởng cơ khí.

 3. ThS. Trần Huy Điệp – P.Giám đốc Trung tâm kiêm Xưởng trưởng Xưởng điện.

  Đội ngũ giáo viên: Tổng số 25 CBVC trong đó: 23 Thạc sỹ, 2 Kỹ sư.

     II. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

- Văn phòng: 250m2

- Nhà xưởng: 2.100m2

     III. NHIỆM VỤ CHÍNH:

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch chương trình đào tạo Đại học trên cơ sở chương trình khung của của Nhà trường.

- Quản lý sử dụng, sửa chữa có hiệu quả cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị, máy móc, xưởng trường.

- Quản lý, điều hành đội ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên do Trung tâm quản lý.

- Xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên Trung tâm.

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

     IV. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO.

  Trung tâm Thực nghiệm hiện đang đáp ứng thực tập cho các nghề:

- Thực tập công nghệ cho sinh viên nhóm ngành Điện, Điện tử, SPKT,Cơ khí.

- Thực tập công nhân và nâng cao cho sinh viên nhóm ngành Điện, Điện tử, SPKT điện.

- Thực tập công nhân và nâng cao cho sinh viên nhóm ngành Cơ khí, SPKT cơ.

     V. QUY MÔ VÀ NĂNG LỰC HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

- Tổng quy mô: 7.000 lượt sinh viên/năm.

- Năng lực hướng dẫn thực tập: Với cơ sở vật chất, nhà xưởng và đội ngũ giảng viên hiện có Trung tâm Thực nghiệm hiện đang thực hiện giảng dạy các modul thực tập trình độ Đại học cho các nhóm ngành Cơ khí, Điện, Điện tử, SPKT,…

     VI. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

 Trong những năm qua, cùng với sự phát triển không ngừng của Nhà trường, Trung tâm Thực nghiệm đã đạt được nhiều thành tích và đã được tặng thưởng nhiều bằng khen.

- Bằng khen của Bộ vật tư năm 1972.

- Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo năm học 1999 – 2000.

- Bằng khen Chính phủ năm học 2001 – 2002.

- Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo năm học 2003 – 2004…….

Hàng năm 100% CBGV đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, nhiều đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của Giám đốc ĐHTN và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

* Nghiên cứu khoa học(Một số đề tài tiêu biểu):

     Đề tài cấp bộ: (xem thêm)

     Đề tài cấp trường: (xem thêm)

* Chuyển giao công nghệ: (xem thêm)

      VII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI.

  Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, Trung tâm Thực nghiệm đã và đang phát triển với bề dày truyền thống đáng tự hào. Trong giai đoạn hiện nay Nhà trường đang từng bước thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đại học, Trung tâm đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Để đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của nhà trường và xã hội toàn thể CBVC và GV Trung tâm luôn thực hiện tốt các nội dung sau:   

+ Đề cương, giáo trình và nội dung thực tập phải thường xuyên thay đổi, các bài  thực tập gắn liền với sản phẩm ứng dụng đáp ứng mục tiêu đào tạo và xu thế phát triển, hội nhập.

+ Phương pháp giảng dạy, quản lý sinh viên cũng thường  xuyên thay đổi phát huy tính sáng tạo, tự lập của sinh viên.

+ Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, chủ động, sáng tạo xây dựng các mô hình thực tập, tiếp cận, làm chủ và khai thác có hiệu quả mọi trang thiết bị, cơ sở vật chất tại Trung tâm.

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn liền với  thực tế đào tạo và sản xuất.