Tạ Minh Tiến

Bộ môn: Xưởng điện

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/taminhtien

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1997 - 2002 học đại học tại Trường ĐH KTCN TN

2005 - 2008 học cao học tại Trường ĐH KTCN TN

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC