Điểm học kỳ III (2015 - 2016) và học kỳ I (2016 - 2017)

Các em chú ý:

- Sinh viên học các ban thay thế cho W301 viết đơn chuyển điểm.

- Sinh viên học cải thiện điểm phải viết đơn nói rõ học kỳ nào kết thúc môn học đó để tổng kết lại điểm sau khi học cải thiện.
- Hết hạn nộp đơn và thắc mắc điểm 10/2/2017. Sau ngày đấy mọi thắc mắc sẽ chuyển sang kỳ II giải quyết.
 Các đơn và thắc mắc về điểm các em gửi vào hòm thư: monghuong@tnut.edu.vn
Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn