Ngô Minh Đức

Bộ môn: Xưởng Điện

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/ngominhduc

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC