Dương Thành Long

Bộ môn: Xưởng cơ

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/thanhlong

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc học

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Cao đẳng

Cơ khí CTM

Trường Đại học SPKT Hưng Yên

1993

Đại học

Cơ khí CTM

Trường Đại học KT Công nghiệp

1998

Cao học

Công nghệ CTM

Trường Đại học KT Công nghiệp

2009

Đại học

Tiếng Anh

Viện Đại học Mở Hà Nội

2013

 

QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung bồi dưỡng

Nơi bồi dưỡng

Thời gian (tháng, năm)

Văn bằng chứng chỉ

Giáo dục học Đại học

Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và đào tạo

2003

Chứng chỉ

Bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức nhà nước nghành Giáo dục và đào tạo. Áp dụng đối với Cán bộ quản lý Khoa, phòng, bộ môn trong trường Đại học và Cao đẳng

Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và đào tạo

2005

Chứng chỉ

Bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho đảng viên mới

Đảng bộ ĐH Thái Nguyên

2007

Chứng chỉ

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Chế tạo quả lô cho Công ty TTHH Hòa Thiên - P Phú xá - TPTN (Năm 2013) - Chủ nhiệm Công trình