Trương Hoàng Anh

Bộ môn: Xưởng cơ

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/hoanganh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc học

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Đại học

Cơ khí CTM

Trường Đại học KT Công nghiệp

2002

Cao học

Kỹ thuật cơ khí

Trường Đại học KT Công nghiệp

2013

 

QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung bồi dưỡng

Nơi bồi dưỡng

Thời gian (tháng, năm)

Văn bằng chứng chỉ

Phương pháp giảng dạy mới

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

2008

Chứng chỉ

Giáo dục học đại học

Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

2005

Chứng chỉ

Chứng chỉ tiếng Anh B1

Đại học Thái Nguyên

2012

Chứng chỉ

Bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho đảng viên mới

Đảng bộ ĐH Thái Nguyên

2008

Chứng chỉ

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC