LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM

            Trung tâm Thực nghiệm (TTTN) là một đơn vị trong hệ thống đào tạo của Nhà trường. Nhiệm vụ chính của đơn vị là hướng dẫn thực hành cho sinh viên các ngành thuộc khối kỹ thuật.

            Cùng với sự phát triển của Nhà trường Trung tâm Thực nghiệm trải qua nhiều thay đổi trong quá trình xây dựng và phát triển để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường.

 1. Giai đoạn chiến tranh chống Mỹ đến đầu những năm 1980.

Sau 2 năm Nhà trường được thành lập và chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết, xây dựng nội dung thực hành, ngày 20 tháng 4 năm 1967 đơn vị được thành lập với tên gọi là Xưởng thực tập, người được tín nhiệm bổ nhiệm giữ vị trí Xưởng trưởng đầu tiên là kỹ sư Nguyễn Văn Gập.

Trong điều kiện chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ diễn ra ác liệt, đơn vị sơ tán tại thôn Gò dứa xã Tân thịnh huyện Đồng hỷ tỉnh Thái nguyên. Toàn thể đơn vị gồm cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và tập thể công nhân lành nghề đã khắc phục nhiều khó khăn thiếu thốn xây dựng xưởng bằng tranh tre, nứa lá, đào hầm trú ẩn, vận chuyển lắp đặt thiết bị máy móc kịp thời hướng dẫn thực hành cho sinh viên khóa 4 ngành Cơ khí và Điện.

Năm 1970 cuộc chiến tranh trên cả nước bước sang giai đoạn mới. Xác định được vị trí quan trọng của việc giảng dạy thực hành cho sinh viên Nhà trường quyết định xây dựng Xưởng thực tập tại địa điểm mới ( Địa điểm hiện tại).

Để xây dựng đổi ngũ hướng dẫn thực hành, Đơn vị cùng Nhà trường đã tổ chức đào tạo lớp kỹ thuật Trung cấp, bồi dưỡng công nhân lành nghề đáp ứng kịp thời nhiệm vụ mới.

Bằng các phương tiện thủ công là chính, cán bộ giáo viên cùng nhân viên đợn vị đã tháo dỡ vận chuyển lắp đặt trên 250 tấn thiết bị, tự xây dựng văn phòng, cải tạo cảnh quan môi trường, hoàn thiện nội dung thực hành cho các ban nghề với không gian và thiết bị mới. Ngoài ra đơn vị còn tham gia chống lũ lụt, phục hồi máy móc cho các xí nghiệp sản xuất và các đơn vị quân đội.

2. Giai đoạn 1982 – 1991.

Năm 1982, tiếp nhận thêm xưởng thực tập của trường Trung học Công nghiệp miền núi. Đơn vị đã lắp đặt thêm thiết bị và được giao thêm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành cho HS trung học các nghề về Cơ khí,  Động lực, Chế biến thực phẩm, gỗ… Tại thời điểm này Cán bộ công nhân viên, giáo viên của trường có lúc gần đến 100 người.

3. Giai đoạn 1991 đến nay.

Năm 1991 với chức năng nhiệm vụ mới. Nhà trường thành lập thêm Xưởng điện và đổi tên thành Trung tâm Thực nghiệm và Lao động Sản xuất (TTTN – LĐSX) với cơ cấu tổ chức gồm xưởng Cơ và xưởng Điện, ngoài  nhiệm vụ đào tạo còn kết hợp lao động và sản xuất. Đơn vị đã thực hiện nhiều hợp đồng sản xuất, sửa chữa thiết bị, tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

Năm 2005 được đổi tên thành Trung tâm Thực nghiệm.

Năm 2010 Trung tâm được Nhà trường đầu tư xây dựng lại để đáp ứng với quy mô đào tạo của Nhà trường như mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng. Hiện nay đơn vị có trên 2000m2  nhà xưởng, bên cạnh những thiết bị truyền thống còn được trang bị thêm những thiết bị tương đối hiện đại. Cán bộ quản lý  và giáo viên hầu hết đều có trình độ Đại học và sau Đại học.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển trong điều kiện cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, với tình đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao của tập thể CBVC đã giúp đơn vị vượt qua nhiều  khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Trên 200 đồng chí CBVC đã và đang công tác tại đơn vị đến nay nhiều cán bộ quản lý đã được đề bạt giữ chức vụ cao hơn ở những cương vị chủ chốt của Nhà trường và trong các trường thành viên của Đại học Thái nguyên. Tập thể  và nhiều cá nhân được tặng nhiều danh hiệu thi đua: Huân huy chương kháng chiến chống Mỹ, Huân chương giải phóng, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương vì sự nghiệp công đoàn; Bằng khen của thủ tướng chính phủ, Bằng khen của bộ Giáo dục - Đào tạo. Đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, nhận danh hiệu thi đua của Đại học Thái Nguyên và của Nhà trường đã ghi nhận một phần đóng góp của đơn vị trong sự nghiệp đào tạo và hoạt đông xã hội.

 

Thái nguyên, tháng 9 năm 2017

TM BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

                                                     

 

                                                        ThS. Đinh Quang Ninh                      

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn