Nguyễn Đỗ Hà

Bộ môn: Xưởng Điện

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/nguyendoha

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc học

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Đại học

Điện năng

Trường Đại học KT Công nghiệp

2000

Cao học

Thiết bị, mạng và Nhà máy điện

Trường Đại học KT Công nghiệp

2007

QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung bồi dưỡng

Nơi bồi dưỡng

Thời gian (tháng, năm)

Văn bằng chứng chỉ

Tư vấn, thiết kế công trình điện dưới 35kV

Trường ĐH Điện lực

08/08/2005

Chứng chỉ

Giám sát xây dựng

Trường ĐH Điện lực

12/10/2011

Chứng chỉ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nội  dung đề tài

Cấp

Năm thực hiện

Năm nghiệm thu

Sử dụng đồng hồ thời gian và cảm biến điều khiển tự động thông minh hệ thống điện chiếu sáng công cộng và bảo vệ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Nhà trường

2014

2014

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Tư vấn, thiết kế các công trình điện ≤ 35kV.

- Thi công xây lắp các công trình điện...........