Trần Quyết Chiến

Bộ môn: Xưởng cơ

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/quyetchien

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc học

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Đại học

Cơ khí chế tạo máy

Trường  ĐH Kỹ thuật công nghiệp

2012

Đại học

Sư phạm kỹ thuật cơ khí

Trường  ĐH Kỹ thuật công nghiệp

2012

Trung cấp

Cơ khí

Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái nguyên

2007

 

QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung bồi dưỡng

Nơi bồi dưỡng

Thời gian (tháng, năm)

Văn bằng chứng chỉ

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

Trường Đại học Sư phạm

14/3/2014

Chứng chỉ

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC