Đinh Quang Ninh

Bộ môn: Xưởng điện

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/dinhquangninh

Điện thoại:  Di động 0913.017.574;

 Nhà riêng: (0208).3.744.691;

 Email: ninh_dhtn@yahoo.com & ninh_dhtn@tnut.edu.vn.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Bậc học

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

1

Đại học

Điện khí hóa XN

Trường Đại học KT Công nghiệp

1996

2

Cao học

Tự động hóa

Trường Đại học KT Công nghiệp

2004

3

Bằng II

Đại học Tiếng Anh

Đại học mở

2006

 

QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG

STT

Nội dung bồi dưỡng

Nơi bồi dưỡng

Thời gian (tháng, năm)

Văn bằng chứng chỉ

1

Sensor- Technology

Trường Cao đẳng Việt Đức

15/12/2004

Chứng chỉ

2

Bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức nhà nước

Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

22/08/2005

Chứng chỉ

3

Phương pháp giảng dạy mới

Trường ĐHKT Công nghiệp

30/3/2008

Chứng chỉ

4

Bồi dưỡng về khảo thí và đảm bảo chất lượng

Đại học Thái nguyên

30/12/2009

Chứng chỉ

5

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Trường quân sự tỉnh Thái nguyên

10/5/2013

Chứng chỉ

6

Chứng chỉ tin học IC3

IIG

6/9/2014

Chứng chỉ

7

Chứng chỉ TOEFL ITP - 423

IIG

3/10/2014

Chứng chỉ

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Nội  dung đề tài

Cấp

Năm thực hiện

Năm nghiệm thu

1

Xây dựng mô hình bài thực hành thiết bị điều khiển PLC S7 - 200

Nhà trường

2007

2007

2

Xây dựng bài thực hành ứng dụng bộ biến tần Micro Master 440

Nhà trường

2012

2012

3

Nghiên cứu xác định trạng thái hệ thống không đo được trực tiếp có tính tới sự ảnh hưởng của yếu tố ngẫu nhiên của cần cẩu treo.

Cấp Bộ (CTV)

2013

2013

4

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình robot tự cân bằng ứng dụng trong kỹ thuật.

Cấp Bộ (CTV)

2014

2014

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC