Danh sách Đảng viên TT Thực nghiệm

1. Đinh Quang Ninh - Bí thư                               2. Nguyễn Quốc Hùng

3. Trần Huy Điệp - Ủy viên.                                4. Trương Hoàng Anh

5. Nguyễn Duy Trường                                      6. Nguyễn Đỗ Hà

7. Dương Quang Tùng                                       8. Vũ Thị Kim Hạnh

9. Dương Đình Thủy                                          10. Trần Thanh Hoàng

11. Trương Tú Phong                                        12.  Dương Mạnh Linh

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn