Danh sách Đảng viên TT Thực nghiệm

1. Đinh Quang Ninh - Bí thư                               2. Dương Mạnh Linh

3. Trần Huy Điệp - P. bí thư                                4. Trương Hoàng Anh

5. Nguyễn Duy Trường                                      6. Nguyễn Đỗ Hà

7. Dương Quang Tùng                                       8. Vũ Thị Kim Hạnh

9. Dương Đình Thủy                                          10. Trần Thanh Hoàng - Ủy viên

11. Trương Tú Phong        12. Dương Văn Thanh                                13. Ngô Minh Đức

Tin mới hơn

Tin cũ hơn