Nguyễn Thành Trung

Bộ môn: Xưởng điện

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/nguyenthanhtrung

1995-1997 CB phòng Cơ điện CTy Xi măng Hà Giang

1997-1999 CB đội XL điện 4 Cty Việt Bắc - BQP

1999-2004 đội trưởng đội XL điện 8 công ty CP  BT và XD Thái Nguyên

2004- 2014 GVTH tại xưởng điện trường ĐHKT-CN Thái Nguyên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1992-1995 Học Trung cấp Trường Đại học CN Thái Nguyên

1997-2002 Học Đại học Trường ĐHKT - CN - Thái Nguyên

2011- 2014 Học Thạc Sĩ tại Trường ĐHKT - CN - Thái Nguyên

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1995- 1997 Trực sửa chữa điện của nhà máy xi măng Hà Giang

1997-1999 quản lý tổ thi công ĐD35KV, TBA 0,4KV , ĐD 0,4KV xã Pắc Ngà - Sơn La

1999-2000 Đội  trưởng đội thi công ĐD 0,4KV và TBA xã Quang Thuận-Bắc Kan, xã Phong Huân và xã Yên Nhuận nam Chợ Đồn - Bắc Kan, xã Hàm Yên -Tuyên Quang. Thi công Trạm 110KV Hoành Bồ- Quảng Ninh, ĐD 0,4KV và TBA xã Tân Đức - Phú Bình Thái Nguyên, ĐD 35 KV và TBA xã Đào Xá - Phú Bình - Thái Nguyên, xã Bảo lý - Phú Bình Thái Nguyên, ĐD 35 KV và TBA , ĐD 0,4 KV thị trấn Chợ Rã - Ba Bể - BK, khu tái định cư Đèo Cao Bắc, TBA và  ĐD 35KV + 0,4 KV xã Triệu Ẩu-Cao Bằng.Sửa chữa lớn ĐD 110KV Thái Nguyên - Bắc Kan. Xây dựng thuỷ điện ĐắcRinh-Quảng Ngãi, Tham gia viết giáo trình đào tạo WSH 301,304,404,408,402 tại TTTN trường DDHKT CN Thái Nguyên.Tham gia nghiên cứu khoa học, và học tập nâng cao trình độ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

XD mô hình thực hành mới tại TTTN trường Đại Học KTCN-Thái Nguyên

Tủ điều khiển chiếu sáng công cộng sử dụng rơle không có nguồn nuôi CKC tiết kiệm năng lượng và giảm giá thành sản phẩm

Tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng bo mạch Audruno điều khiển từng điểm sáng qua SMS

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC