BCH Công đoàn TT Thực nghiệm

1. Nguyễn Đỗ Hà - Chủ tịch.

2Trần Thanh Hoàng - P. Chủ tịch

3. Vũ Thị Kim Hạnh - Ủy viên.

4. Dương Quang Tùng - Tổ trưởng công đoàn Xưởng điện

5. Dương Đình Thủy - Tổ trưởng công đoàn Xưởng cơ

Tin mới hơn

Tin cũ hơn