Điểm thực hành học kỳ I năm học (2017 - 2018)

Chú ý:

1. Sinh viên học cải thiện điểm cần viết đơn ghi rõ học kỳ, năm học nào đã được lên điểm trên ĐKMH.

2. Sinh viên học các ban tương đương cần viết đơn chuyển điểm (vd: Chuyển điểm từ W304=>W301; W303=>W301 hay W412=>W401), Sinh viên cần ghi rõ học kỳ, năm học, ban, mã môn học cần chuyển điểm. Những sinh viên nào chuyển điểm từ W301 => W304 cần xin xác nhận của Xưởng Trưởng hoặc ban Giám đốc.

3. Mọi thắc mắc về điểm sinh viên gửi vào Mail: monghuong@tnut.edu.vn (không nhận đơn trực tiếp, không đưa thắc mắc lên Mạng xã hội) trước ngày 15/1/2018, sau ngày đấy sẽ tổng hợp đơn để xử lý và gửi điểm lên Đào tạo. Sinh viên gửi đơn muộn sẽ được xử lý vào học kỳ tiếp theo.

4. Những ai gửi mail không đầy đủ thông tin là Mã môn học, ban thực tập, học kỳ, năm học sẽ không được giải quyết.

5.  Những sinh viên học một số ban của W304 chuyển sang W301, hoặc W301 chuyển về W304 mới cần viết đơn, còn sinh viên đi học đầy đủ W304 không cần viết đơn (Sau khi nộp điểm lên Đào tạo, các sinh viên học học W304 muốn chuyển điểm về W301 thì viết đơn quy đổi điểm tương đương gửi lên phòng Đào tạo)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn