Trần Huy Điệp

Bộ môn: Xưởng Điện

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/tranhuydiep

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Từ 1993 - 1998: Học Đại học tại Trường Đại học KTCN.

- Từ 2003 - 2006: Học Cao học tại Trường Đại học KTCN.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TTThời gian bắt đầuTên chương trình,đề tàiChủ nhiệmCấp quản lý đề tàiMã số
1 2012 Xây dựng mô hình thực hành cảm biến từ, cảm biến quang vào bài thực hành tại Xưởng điện – Trung tâm thực nghiệm ThS. Trần Huy Điệp Đề tài cấp Cơ sở TN2-T2012-50
2 2008 ứng dụng PLC S7 200 CPU 226 với khối mở rộng tương tự EM 232- EM 235 vào bài thực hành điều khiển tốc độ động cơ

ThS. Trần Huy Điệp

CTV: ThS. Đinh Quang Ninh

Đề tài cấp Cơ sở T2008-44

 

Các bài báo khoa học:

1. Trần Huy Điệp Nguyễn Bảo Ngọc Ngô Văn Hàng, Managing solutions to develop teachers at center for practice work and scientific application from 2010 to 2020, Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University; Vol. 74(12), pp. 111-114, 2010

2. Trần Huy Điệp Nguyễn Như Hiển, An application of fuzzy controller in adjustment system of boilers, Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University No. 3(Vol.43) pp. 80-85, 2007

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC