Nguyễn Trọng Tuấn

Bộ môn: Xưởng điện

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/nguyentrongtuan

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Bậc học

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Đại học

Điện khí hóa XN

Trường Đại học KT Công nghiệp

2010

 

 

- Học đại học từ 2005-2010 tại trường ĐHKTCN Thái Nguyên, chuyên ngành tự động hóa.

QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung bồi dưỡng

Nơi bồi dưỡng

Thời gian (tháng, năm)

Văn bằng chứng chỉ

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Đại học sư phạm

03/2014

Chứng chỉ

Chứng chỉ Tiếng anh B1 khung tham chiếu Châu Âu

Đại học Thái Nguyên

02/2013

Chứng chỉ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC