Dương Quang Tùng

Bộ môn: Xưởng điện

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/duongquangtung

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

I. 1997-2002: Học tại Trường ĐHKT Công nghiệp - Đại học Thái nguyên

Chuyên ngành: Điện khí hóa - Cung cấp điện

Bằng: Kỹ sư

II. 2004. Học tại Trường Quản lý Cán bộ GD&ĐT

Chuyên ngành: Giáo dục học Đại học

Chứng chỉ

II. 2007- 2009. Học tại Trường ĐHKT Công nghiệp - Đại học Thái nguyên

Chuyên ngành: Tự động hóa

Bằng: Thạc sĩ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Đề tài nghiên cứu cấp trường: Hệ thống quấn dải dây, đếm số vòng dây  tự động trong thực hành máy điện

II. Đề tài nghiên cứu cấp Trung tâm:

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC