Điểm học kỳ II năm học 2017 - 2018

  • Chú ý:
1. Sinh viên học cải thiện điểm cần viết đơn ghi rõ học kỳ, năm học nào đã được lên điểm trên ĐKMH
2. Sinh viên học các ban tương đương cần viết đơn chuyển điểm (vd: Chuyển điểm từ W304=>W301; W303=>W301 hay W412=>W401), Sinh viên cần ghi rõ học kỳ, năm học, ban, mã môn học cần chuyển điểm. Những sinh viên nào chuyển điểm từ => W304 cần xin xác nhận của Xưởng Trưởng hoặc Ban Giám đốc.
3. Mọi thắc mắc về điểm sinh viên gửi vào Mail: monghuong@tnut.edu.vn (không nhận đơn trực tiếp, không đưa thắc mắc lên Mạng xã hội) trước ngày 15/6/2018, khi hết hạn nộp đơn thắc mắc VPTT sẽ xem xét đơn và giải đáp các đơn thắc mắc. Sinh viên gửi đơn sau ngày 15/6/2018 VPTT sẽ xử lý đơn vào học kỳ tiếp theo.

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn