Điểm tổng kết học kỳ II năm 2015 - 2016.

CÁC EM SINH VIÊN LƯU Ý:

Các học phần W301, W303, W304, W412, W416, W421, W428, W313, W312
- Sinh viên học các ban, các học phần tương đương phải làm đơn chuyển điểm nộp tại văn phòng Trung tâm Thực nghiệm trước ngày 15/06/2106. Sau ngày đấy đơn sẽ được xử lý vào kỳ I năm 2016-2017.
-  Sinh viên học cải thiện điểm phải nộp đơn ghi rõ học kỳ nào đã hoàn thành điểm mới có thể tổng kết lại điểm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn