Điểm thực tập học kỳ I năm học 2015 - 2016

Các học phần W301, W303, W304, W412, W416, W421, W428

Lưu ý:
- Sinh viên học các ban, các học phần tương đương phải làm đơn chuyển điểm nộp tại văn phòng Trung tâm thực nghiệm (Xưởng Cơ khí) trước ngày 31/12/2015. Sau ngày đấy đơn sẽ được xử lý vào kỳ II năm 2015-2016.
-  Sinh viên học cải thiện điểm phải nộp đơn ghi rõ học kỳ nào đã hoàn thành điểm mới có thể tổng kết lại điểm.
- Một số sinh viên làm đã làm đơn nhưng không ghi rõ kỳ nên sinh viên nào chưa thấy điểm của mình đến trực tiếp trung tâm trong giờ hành chính.
- Các sinh viên phải trả áo bảo hộ, nếu không sẽ không được tổng hợp điểm kỳ này.

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn