Điểm thực tập học kỳ I năm hoc 2014 - 2015

     - Các em xem điểm nếu có gì thắc mắc làm đơn nộp văn phòng Trung tâm (Ở xưởng Cơ khí) trước ngày 30/12/2014. Chú ý những em nào chưa trả quần áo bảo hộ sẽ không được tổng kết điểm.

     - Các em sinh viên học WSH304 bên Xưởng điện phải làm đơn chuyển điểm sang WSH301

Tin mới hơn

Tin cũ hơn