Lịch công tác tuần 19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

(Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 21/12/2014)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2

Ngày 15/12/2014

8h00

Họp giao ban Trung tâm

- Đánh giá kết quả công tác tuần 18

- Triển khai công tác trọng tâm.

Ban giám đốc, lãnh đạo các Xưởng

Giám đốc

VP Trung tâm

13h30

Họp chi bộ phân loại Đảng viên

Đảng viên trong chi bộ

Bí thư CB

Xưởng cơ khí

Thứ 3

Ngày 16/12/2014

8h

Thông qua maket giới thiệu về các khoa, trung tâm đào tạo

Đ/c Vĩnh, Ninh

PHT Trần Xuân Minh

PH1

Cả ngày

Bảo dưỡng thiết bị

CBGV 2 xưởng

Xưởng trưởng

Xưởng cơ khí, điện

Thứ 4

Ngày 17/12/2014

Cả ngày

Bảo dưỡng thiết bị

CBGV 2 xưởng

Xưởng trưởng

Xưởng cơ khí, điện

Thứ 5

Ngày 18/12/2014

Cả ngày

Bảo dưỡng thiết bị

CBGV 2 xưởng

Xưởng trưởng

Xưởng cơ khí, điện

Thứ 6

Ngày 19/12/2014

8h30

Thông qua lần cuối báo cáo kết quả công tác năm học 2013 – 2014 và phương hướng công tác năm học 2014 – 2015; Quy chế nội bộ năm 2015

Đ/c Vĩnh

Hiệu trưởng

PH1

Cả ngày

Bảo dưỡng thiết bị

CBGV 2 xưởng

Xưởng trưởng

Xưởng cơ khí, điện

Thứ 7

Ngày 20/12/2014

8h00

Hội nghị cán bộ viên chức cấp trường

Đ/c Vĩnh, Hàng, Ninh, Hoàng, Điệp, Hạnh, Trường, Tùng.

Hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn

HTL

7h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy

GV xưởng điện

Xưởng trưởng

Xưởng điện

Chủ nhật

Ngày 21/12/2014

7h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy

GV xưởng điện

Xưởng trưởng

Xưởng điện

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn