Lịch công tác tuần 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

(Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 30/11/2014)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2 Ngày 24/11/2014

8h00

Họp giao ban Trung tâm:

-Hoàn thiện xây dựng kế hoạch thực tập kỳ 2 năm học 2014 – 2015:

Giai đoạn 1: Từ 5/1 đến 8/2.

Giai đoạn 2: Từ 2/3 đến 26/4.

-Triển khai kế hoạch công tác trọng tâm tháng 12/2014 và tháng 1/ 2015 theo kế hoạch Nhà trường và đơn vị.

Ban giám đốc, lãnh đạo các Xưởng

Giám đốc

VP Trung tâm

7h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy


Xưởng trưởng

Xưởng cơ khí

Thứ 3 Ngày 25/11/2014

7h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy2 Xưởng

Thứ 4 Ngày 26/11/2014

8h30

Hoàn thành kế hoạch đào tạo kỳ 2 chuyển phòng Đào tạo


Đ/c VĩnhHoàn thành các nội dung tiếng Việt trên website của đơn vị


Đ/c Vĩnh, Ninh


7h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy


Xưởng trưởng

2 Xưởng

Thứ 5 Ngày 27/11/2014

7h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy


Xưởng trưởng

2 Xưởng

8h30

Họp giao ban tuần Nhà trường

Đ/c Vĩnh, Dũng

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 6 Ngày 28/11/2014

7h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy


Xưởng trưởng

2 Xưởng

15h00

Họp chuẩn bị cho hội nghị viên chức 2014 các cấp

Đ/c Vĩnh, Hàng, Dũng

Hiệu trưởng

PH2

Thứ 7 Ngày 29/11/2014

7h-22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy


Xưởng trưởng

2 Xưởng (XĐ đến 17h)

Chủ nhật Ngày 30/11/2014

7h-22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy


Xưởng trưởng

2 Xưởng (XĐ đến 17h)

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn