Lịch công tác tuần 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

(Từ ngày 17/11/2014 đến ngày 23/11/2014)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2

Ngày 17/11/2014

8h00

Họp giao ban Trung tâm

Ban giám đốc, lãnh đạo các Xưởng

Giám đốc

VP Trung tâm

18h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy

 

 

Xưởng cơ khí

Thứ 3

Ngày 18/11/2014

8h00

- Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11.

- Trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng bậc cao cho các tập thể và cá nhân của ĐHTN

- đ/c Vĩnh 

- đ/c Dũng

Giám đốc ĐHTN

TTHL ĐHTN

7h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy

 

 

2 Xưởng

14h

Thông qua đề án vị trí việc làm

đ/c Vĩnh

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 4

Ngày 19/11/2014

16h30

Mít tinh chào mừng ngày 20/11/2014

Toàn thể giáo viên, CBVC Trung tâm

Hiệu trưởng

HTL

7h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy

 

 

2 Xưởng

Thứ 5

Ngày 20/11/2014

7h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy

 

 

2 Xưởng

Thứ 6

Ngày 21/11/2014

14h00

Giao ban tháng 12/2014 và tháng 1/2015

- đ/c Vĩnh

- đ/c Ninh

- đ/c Hàng

- đ/c Dũng

Hiệu trưởng

PH2

Thứ 7

Ngày 22/11/2014

7h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy

 

 

2 Xưởng

(Xưởng điện đến 17h)

Chủ nhật

Ngày 23/11/2014

7h – 22h

Thực hiện kế hoạch giảng dạy

 

 

2 Xưởng

(Xưởng điện đến 17h)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn