Nguyễn Đức Ánh

Bộ môn: Văn phòng TT

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/ducanh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên trường

Ngành học hoặc lớp học

Thời gian học

Hình thức học

Văn bằng, chứng chỉ

trình độ gì

- Trường CNKT Cơ khí luyện kim- Thái nguyên

Cơ Khí

1975-1977

Chính quy

Công Nhân

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC